Konec školního roku si žádá odměnu! Máme pro vás tipy na smysluplné dárky za vysvědčení.

Jak nás papír vrací ke kořenům

Náš svět, 13. 9. 2019

Na začátku byla jedna diplomka

Na počátku papelote stála diplomová práce. Kateřina Šachová, grafická designérka a zakladatelka papelote v jedné osobě, si v ní kladla za cíl oživit zapomenutou krásu papírnictví a papíru vůbec a poukázat na důležitost role papíru v naší historii, kultuře, ale i současnosti. Práce navíc představila papír jako demokratický nástroj tvoření – nástroj velmi dostupný, z něhož může bez omezení tvořit každý. A nemalý cíl diplomky – otevírat hranice představivosti, motivovat k inovativnímu užívání dostupných nástrojů (včetně papíru), zbavovat strachu z experimentu a podporovat hru – se papelote snaží naplňovat již celých deset let.

papelote (Šp.) 1. odřezek papíru 2. papírový drak
Slovo papelote pochází ze španělštiny a má dva významy. Prvním je odřezek papíru, který použijeme k výrobě něčeho nového, druhým významem je papírový drak – pojítko mezi nebem a zemí, mezi tělem a duší.

Svět se mění, papír zůstává

Tvořivost pro nás vždycky bude základem všeho, co děláme. Lepidlem a lepící páskou, co všechno pojí mezi sebou. Tvořivost je, jak se díváme na svět. Co učíme svoje děti i všechny dospělé. Tím, že jim dáme nástroj. Prostor. Možnost. Vysnít si světy, ve kterých je možné všechno. Nakreslit si je. Napsat si je. Proměnit k obrazu svému. 

V současné digitální době a globálně propojené kultuře, která klade důraz na vše vizuální a virtuální, jako by se mysl a tělo staly oddělenými jednotkami. K zachování a rozvíjení vědění a poznání je ale zapotřebí propojení všech smyslů, včetně hmatu. Papír a možnosti, které nabízí, tak začíná hrát čím dál důležitější roli. 

Člověk byl stvořen, aby dál tvořil

Kreativita pro nás není schopnost vytvořit umělecké dílo, ale tvořivě vyřešit problém. Je jednou ze základních lidských dovedností, klíčová pro spokojený život osobní i pro společnost. Dovednost, kterou je třeba neustále rozvíjet. Každý den. 

A jako taková se dnes stává životní nutností. Ve stále se měnícím světě je schopnost rychlé reakce na nové podmínky a udržení si otevřené mysli zcela klíčová. Naším posláním je tuto kreativitu v lidech probouzet, inspirovat je a dodávat jim odvahu začít.

Nechte svou tvořivost vzlétnout!

Novinky, inspirace, zajímavosti & svět papelote