Novinka na všechna vaše dobrodružství Do všech stran – cestovatelský průvodce.

Není papír jako papír

Udržitelnost a výroba, 22. 4. 2021

Papír sice obecně patří mezi obnovitelné zdroje a jako takový je tedy sám o sobě šetrnější než některé jiné materiály, tím by ale úvahy o jeho ekologickém dopadu končit neměly. Není totiž papír jako papír. Svoji roli tu hraje jak původ dřeva, z něhož se získá potřebná celulóza, tak třeba množství vody použité ve výrobě, míra znečištění, kterým ta která papírna zatěžuje okolní prostředí, ale třeba i vzdálenost, kterou musí papír na cestě k zákazníkům urazit. Proto pro všechny naše produkty vybíráme materiál pocházející z šetrného lesního hospodářství. Papír velké části z nich navíc pochází ze severské papírny Arctic paper, známé svým přísným dodržováním nejvyšších ekologických standardů…

Vyprávění o papírně Arctic paper zní trochu jako pohádka. Stojí uprostřed malebné přírody jihošvédského fjordu Gullmars a papír tu vyrábí už od prvního desetiletí 19. století. Ten, který se tu vyrábí dnes, se navíc moc neliší od toho z roku 1871 – stále je v něm 97 % vody a 3 % buničiny. Ta pochází ze dřeva certifikovaného v programech FSC či PEFC, tedy z šetrného lesního hospodářství zajišťujícího důstojné podmínky jak přírodě, tak lidem, kteří tu pracují.

I za to tato papírna nedávno obdržela prestižní certifikát Cradle to Cradle – jako úplně první na světě dokonce pro veškerou svou produkci. Přísné podmínky pro jeho získání zohledňují hned několik kritérií:

> Nezávadnost materiálu. Chemické látky použité ve výrobě musí být co nejméně závadné jak pro lidi, tak i pro životní prostředí.

> Znovupoužitelnost. Aby produkce nepřispívala k ohromnému množství světového odpadu, další štací vyrobeného materiálu nesmí být rovnou skládka. Musí tak být možné ho znovu použít nebo recyklovat.

> Využití obnovitelných zdrojů. Energie je získávána pomocí obnovitelných zdrojů, a tak výroba nezatěžuje planetu tvorbou skleníkových plynů.

> Ochrana vodních zdrojů. S vodou musí být nakládáno jako s cenným zdrojem, kterým také je – voda opouštějící výrobu nesmí být znečištěna a obsahovat chemikálie škodlivé pro živé organismy v okolní krajině.

> Společenská odpovědnost. Neméně důležitým aspektem je i férový přístup k zaměstnancům.

Jedním z parametrů, na něž je papírna právem hrdá, je množství spotřebované vody. Na výrobu 1 kg papíru tu totiž spotřebují pouze 3–4 litry vody, zatímco v běžné produkci je to 300–400 litrů. Vodu odcházející z výrobní linky zpět do říčky Munkedal navíc od kvality pitné vody dělí pouze případná jedna další filtrace. Čistá řeka tak i nadále zůstává domovem lososů.

Z široké nabídky papírů Arctic paper jsme si zvláště oblíbili hladivý Munken s výjimečně přirozeným povrchem a vynikajícími absorbčními vlastnostmi, o němž výrobce říká: „Munken je o oddanosti – designu, přírodě, detailu. Máte-li na výběr design, nebo starost o životní prostředí, zvolte si obojí!“ A my s vděčností souhlasíme.

Novinky, inspirace, zajímavosti & svět papelote