Přeskočit na obsah Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Diář pro Člověka v tísni

Koncept diáře pro nevládní neziskovou organizaci Člověk v tísni předjímá už motto na obálce "1000 dní, které mění svět". Stojí na myšlence, že prvních 1000 dnů života každého člověka (počítáno od početí) zásadně ovlivní celý jeho další život. Úvodní text objasňuje propojení mezi špatnou výživou plodu či dítěte a jeho sníženou imunitou, poškozením mentálního i fyzického vývoje a jejich dopadů na výsledky ve škole a následně možné pracovní uplatnění. Přičemž vysvětluje, že podvýživa nepramení jen z nedostatku potravy, ale že se týká také nedostatku živin, případně pitné vody či nedostupnosti zdravotní péče.

Výsledná rovnice, jejímuž propagování je diář zasvěcen, zní ve výsledku vcelku samozřejmě: řešení podvýživy = řešení chudoby. Bez vysvětlení by to ale tak samozřejmé nebylo.

Tvarově diář vychází z diáře elemento. Modrá gumička, která drží celek pohromadě, odkazuje k životadárné pitné vodě, sítotisk motta využívá nuly úvodní číslovky k symbolizaci 3 základních pilířů obzvláště důležitých v prvních 3 letech života -  pitné vody, zdravotní péče a kvalitní výživy. Písmo pak záměrně připomíná dětský rukopis.

« Zpět